Projekty UE


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informujemy, że nasza firma w dniu 31.12.2018 podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o przyznaniu pomocy Nr 00988-6935-UM1511612/18 na realizację Operacji pn.: „ Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowych maszyn oraz zwiększenie zatrudnienia, ”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy pozycji na rynku co pozwoli konkurować z większymi firmami. Zakup nowego sprzętu zapewni wyższą jakość oferowanych usług oraz dodatkowo pozwoli stworzyć nowe stanowiska pracy, dzięki temu zwiększą się moce produkcyjne i efektywność wykonywanych usług


ue2ue1

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu modernizację zakładu oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa pieczarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%.