Projekty UE


ue2ue1
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja mająca na celu rozbudowę zakładu poprzez rozbudowę pomieszczeń chłodni oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”."

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%.

 


 

ue2ue1

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu modernizację zakładu oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa pieczarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%.

 


 

LOMANIA Polsko-Francuska Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.
Dofinansowanie projektu z UE: 191.255,34 PLN

 

>UE