Projekty UE


ue2ue1

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu modernizację zakładu oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa pieczarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%.